Jet Verberne Uitvaarten

Ritueel Begeleider

U STAAT NIET ALLEEN IN UW VERDRIET


Jet Verberne Uitvaarten blijft u persoonlijk begeleiden en ondersteunen.

Desgewenst komen wij nog steeds naar u toe.

In het eerste regelgesprek spreken we dan af hoe de verdere contacten zullen verlopen.

Natuurlijk kunnen er aansluitend een heleboel dingen via mail of andere digitale kanalen geregeld worden, maar daar waar nodig of wenselijk komen we gewoon nog naar u toe.


Zolang thuis opbaren is toegestaan zullen wij dit desgewenst verzorgen. Ook komen wij dan dagelijks zelf de controle doen.


Samen bekijken we de mogelijkheden wat betreft rouwbezoeken. Er zijn meer mogelijkheden dan de traditionele wijze.

Verblijft uw dierbare in een uitvaartcentrum dan houden we ons aan de regels die daar gesteld worden.


Gezien de meeste crematoria momenteel een beperkt aantal gasten toelaten, is het natuurlijk ook een optie om een afscheidsdienst in huiselijke kring te laten plaatsvinden. We bepalen samen, in goed overleg, het aantal gasten.

Er zijn echter ook alternatieve opties zoals bijvoorbeeld meekijken via live-streaming of een stille crematie op korte termijn

en een meer uitgebreide herdenkingsdienst op een later moment. Als de rust na alle Corona-perikelen is weergekeerd kan iedereen die u wenst daar dan weer bij kan zijn.Wij voelen met u mee en proberen te denken in mógelijkheden.


Zo blijft het voor u doenlijk piëteitsvol afscheid te nemen van uw dierbare.Jet Verberne Uitvaarten zal zo lang mogelijk als toegestaan uitvaarten verzorgen, zich houdend aan de richtlijnen van RIVM en alle bevoegde overheden, en respecteert de regels van ondersteunende externe bedrijven, kerken en crematoria. U dient ook zelf een afweging te maken wat betreft risico’s rondom een overlijden. Wij werken volgens de laatste hygiënische voorschriften wat betreft afstand houden en met inzet van desinfectie en beschermende kleding. Hiermee hopen wij een toch al moeilijke tijd zo waardig mogelijk te laten verlopen.

_________________________________________________________________________________________________________________________Interview  2017Voor de meest persoonlijke invulling van het afscheid


Als Uitvaartondernemer en Ritueel Begeleider staat de mens bij mij voorop. Dat zijn de nabestaanden die achterblijven na een overlijden.


Of de persoon die weet dat hij of zij binnen afzienbare tijd afscheid moet gaan nemen, en alle dierbaren daar omheen. 


Samen realiseren we het afscheid van uw keuze zo mooi en persoonlijk mogelijk. 


We bewandelen het traditionele pad of we slaan een heel andere weg in. Alles in overleg en naar uw wens.


Ik ben beschikbaar als Ritueel Begeleider (invulling en vormgeving van de dienst) of regel de complete uitvaart.

John Barry
Dances With Wolves
-2:16