top of page

Financiën

Januari 2023

Zoals overal vliegen de prijsverhogingen iedereen om de oren. Zo ook in de uitvaartwereld.

Diensten, kisten, bloemen, horeca... alles is/wordt duurder.

Het basistarief van Jet Verberne Uitvaarten blijft echter zeker voorlopig ongewijzigd.

Dat probeer ik zo lang mogelijk te handhaven.


In het basisbedrag zijn al veel zaken opgenomen, zoals het regelen van de uitvaart, verzorging aangifte, ontwerp van een persoonlijke rouwbrief,

ontwep prentje en ontwerp advertentie, het schrijven van de dienst en het verzorgen van een PowerPoint, condoleance- en andere kleinmaterialen, enz.

Enveloppen, rouwzegels en speciale verzendenveloppen mogen natuurlijk ook niet ontbreken.

Daarnaast is er een bedrag voor overige diensten zoals de verzorging van de overledene, de opbaring, benodigde opbaarmaterialen, controles, enz.

Dit bedrag is sterk afhankelijk van alles wat nodig is. 

Maar zoals bij alles geldt ok hier: u betaalt alléén dat wat u gebruikt/afneemt!


En dan komen we bij de inkoop, dát wat we samen inkopen en één op één bij u terecht komt.

En waarvan de prijzen bijna allemaal per 1 januari 2023 verhoogd zijn.

Te denken valt dan aan:

- drukkosten rouwdrukwerk (rouwbrieven, prentjes)

- plaatsing advertentie

- kist

- verblijf in mortuarium

- overige inkoop zoals overbrenging van bijvoorbeeld hospice naar uitvaartcentrum of van mortuarium naar huis, de rouwauto op de dag van uitvaart

- huur ruimte waar de afscheidsdienst gehouden wordt (kan een aula in crematorium zijn maar ook een andere locatie)

- crematie

- fotografie / film / livestream

- bloemen


En u begrijpt, op de prijzen van de inkoop heb ik geen invloed.

Ik kan alleen maar kijken of de prijsverhogingen niet buiten proporties zijn, of anders overwegen van leverancier te wisselen.

Alles om te zorgen dat de uitvaart van uw dierbare binnen redelijke financiële grenzen blijft.

Ik doe mijn best.


-------------------------------------------------------------------------------------------------


Januari 2021

WAT KOMT ER TOCH VEEL BIJ ​KIJKEN...

Woorden die ik vaak hoor, soms al tijdens het regelen van een afscheid of vaak in de tijd daarna, als ik achteraf contact heb met nabestaanden.

Maar de voldoening die het vóór en dóór de nabestaanden met zich meebrengt, is alle moeite voor iedereen méér dan waard.

En misschien is het vreemd om te noemen maar ook de financiële afwikkeling is van groot belang.

Een uitvaart is niet goedkoop. In de media wordt vaak geschermd met bedragen tussen € 7.000 en € 10.000.

De kosten voor koffietafel of samenzijn achteraf zijn in deze bedragen niet eens meegenomen.

Laat ik u geruststellen: zó veel hóeft een mooi afscheid helemaal niet te kosten.

Een uitvaart, geregeld door Jet Verberne Uitvaarten (JVU), komt gemiddeld uit rond de € 5.000,-

Dat is en blijft natuurlijk een gemiddelde met hier en daar een uitschieter naar onder en ook naar boven.

Alles is afhankelijk van de wensen van nabestaanden en/of overledene.

Ook is het belangrijk te melden dat bij de uitvaarten geregeld door JVU de meeste families kiezen voor:

- opbaring thuis van de overledene;

- een alternatieve locatie voor de dienst (hierdoor vaak lagere zaalhuur indien men er voor kiest om behalve de afscheidsceremonie ook de koffietafel

  of het samenzijn achteraf daar plaats te laten vinden).

- geen of kleinere advertentie in een dagblad.

Waar dient bij het regelen van een uitvaart rekening mee gehouden te worden? In vogelvlucht:

Regelen uitvaart / Opstarten opbaring / Verblijf in mortuarium / Overbrenging bij overlijden in bijvoorbeeld ziekenhuis of hospice naar adres van de opbaring / Verzorging en controle van uw dierbare thuis of in uitvaartcentrum / Drukwerk zoals uitnodigingen en gedachtenis item, enveloppen, rouwpostzegels en extra verzendenveloppen / Advertentie / Kist / Bloemen / Rouwauto / Locatie en dienst, spreker, verzorging muziek, vervaardigen van PowerPoint / Crematie of begraving / Graf en grafbedekking / Samenzijn achteraf.

Als er en begroting wordt gemaakt houden we rekening met álles wat eventueel zou kunnen gebeuren. Geen verrassingen achteraf dus.

Alleen soms een meevallende rekening omdat de dingen die niet nodig zijn geweest ook niét worden gefactureerd.

Jet Verberne Uitvaarten werkt met een fee. Een bedrag waarvoor wij alles regelen en organiseren.

Alle inkoop die wij doen, wordt één op één aan u door gefactureerd. Dat betekent dat als JVU € 250,00 betaalt voor een kist, dat ú die ook betaalt.

U ontvangt zelfs kopietjes van deze rekeningen. Juist door deze manier van werken komen we uit op het eerder genoemde, mooie gemiddelde.

En dat voor het meest persoonlijke afscheid met veel tijd en aandacht voor overledene en nabestaanden.

bottom of page